مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی صورت کامل و جامع در قالب 57 صفحه و با منابع جدید برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 92 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

      فرهنگ سازماني، مجموعه اي از ارزشها و هنجارها است كه مرز ميان پسندها و ناپسندها را مشخص مي كند. فرهنگ سازماني هر سازمان را از ساير سازمانها متمايز مي سازد(ديواندري، 1383).فرهنگ سازماني به مثابه وسيله اي است براي درك معني زندگي سازماني و خصوصيات اساسي آن به واسطه استقرار فرهنگ در يك سازمان، ارزشهاي مافوق جسماني در نهادها تزريق مي شوند اين تزريق ارزشي باعث هويت متمايزي براي سازمان مي گردد(هوي و ميسكل ،2008).

 

 

تعاریف متعددی فرهنگ سازمانی :

      فرهنگ سازمانی ، مجموعه ای از ارزشها و هنجارها است، که مرز میان پسندها و ناپسندها را مشخص می کند .  فرهنگ سازمانی هر سازمان را از سایرسازمانها متمایز می سازد (دیواندری، 1383) .

 

     فرهنگ سازمانی به عنوان اعتقاد ات و ارزشهای مشترکی است که توسط اعضای سازمان پذیرفته شده و به آن پایبند هستند. 

 

      فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از ویژگیهای بنیادین هر سازمانی شناخته می شود. و به مجموعه از فرضیات بنیادین که از گذشته در سازمان وجود داشته و به عنوان فرضیات معتبر در سازمان پذیرفته شده اند، اشاره دارد. یک فرهنگ قوی ارزشهای مشترکی را برای سازمان ایجاد می کند و باعث می شود تا افراد خط سیر مشخصی را برای انجام فعالیتهای خود دنبال کنند. 

 

 

 

نمونه پژوهش های خارجی در مورد فرهنگ سازمانی

     جانس و فرزر(2004) تحقيق تحت عنوان رضایت بخشی شغلی و فرهنگ در سازمان هاي بخش دولتي انجام داد و اين فرضيه كه اولويت و اهميت به منابع انساني در فرهنگ سازماني موجب بهبود و رضایت بیشتر در شغلی کارکنان مي شود را تاييد کرد (به نقل از معتمدي).

     مطالعات ويس(2005) مشخص كرد كه وجود فرهنگ سازماني قوي در يك سازمان منجر به ايجاد احساس بهتري براي كاركنان و در نتيجه منجر به كار بهتر و افزايش كارايي كاركنان و همسويي آن ها با اهداف سازمان مي شود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری فرهنگ سازماني

تعریف عملیاتی   فرهنگ سازماني

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازماني

مبانی نظری فرهنگ سازماني

فرهنگ سازمانی    
تعريف فرهنگ    
سازمان آموزش و پرورش    
ويژگيهاي بنيادي فرهنگ    
فرهنگ سازماني    
مزاياي فرهنگ سازماني    
عوامل مؤثر در پيدايش فرهنگ سازماني    
-نقش مؤسسات و علت بوجود آمدن سازمان:    
-نقش مديران عالي:    
-جايگاه سازمان در جامعه:    
جدول ( -) شيوه شكل گيري فرهنگ سازماني    
فرهنگ هر سازماني خاص بر سه گروه كلي استوار مي باشد    
جدول(-) فرهنگ سازماني، سرچشمه ها و پيامد ها    
شيوه شناخت فرهنگ در سازمان هاي دولتي    
ابعاد فرهنگ سازماني    
جدول(-) طبقه بندي نظريه هاي فرهنگي    
انواع فرهنگ سازماني    
جدول (-) انواع فرهنگ و متغييرهاي سازماني    
مدلهای فرهنگ سازمانی    
-ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه گرت هافستد    
) ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه استيفن رابينز    
مدل اوچي (نظريه z)    
جدول(-) مقايسه فرهنگ مديريتي آمريكايي و ژاپني و نظريهz    
فرهنگ مديريتي آمريكايي    
فرهنگ مديريتي ژاپني    
فرهنگ مديريتي نظريه z    
مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بر مبنای چهار خصوصیت فرهنگی بنا شده است که عبارتند از:    
الف) مشارکت و درگیری افراد در فعالیتهای سازمان    
ب) ثبات و سازگاری    
ج) قابلیت انطباق    
د) فلسفه وجودی و بیانیه مأموریت    
مدل فرهنگ سازمانی باس    
مدل  پویاییهای فرهنگ سازمانی هچ    
مدل فرهنگ سازمانی گوفی و جونز    
كاركردهاي فرهنگ سازماني    
عوامل مؤثر در ادامه حيات فرهنگ سازماني    
شكل(-) عناصر مهم در ادامه حيات فرهنگ سازماني    
فرهنگ سازمانی و ورزش    

 

پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی

پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی

فهرست منابع و ماخذ
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 از free


مطالب تصادفی